9.15.2008

From nerd to superstar in one viral


Swedish company Informator makes viral video for 18.000$ to change the way we see technerds.

– Filmen vi har skapat är riktad mot systemutvecklare. De är en väldigt avgränsad målgrupp, men de som har kommenterat den har varit positiva, says Caroline Oscarson projectleader at Gyro, the agency.

Read more here (in swedish)

No comments: